Геодезиялық пункттерді зерттеу

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Геодезиялық және нивелирлік желілерінің пункттері мен белгілерін тексеру және қалпына келтіру олардың жергілікті жерде сақталуын тексеру және топографиялық, геодезиялық және инженерлік−іздестіру жұмыстарын, сондай-ақ спутниктік анықтамаларды орындау кезінде елдің халық шаруашылығы мен қорғанысы мүддесінде пайдалану үшін жарамды күйде ұстау мақсатында жүргізіледі. Геодезиялық пункттерді зерттеу бойынша далалық жұмыстар жергілікті жерлердегі пункттерді іздестіруден және олардың… Continue reading Геодезиялық пункттерді зерттеу

Топографиялық түсірілім

Топографиялық түсірілім дегеніміз не және ол не үшін қажет? Топотүсірілім-жер учаскесінің топографиялық картасын немесе жоспарын жасауға мүмкіндік беретін геодезиялық жұмыстар кешені. Мұндай жоспар жер учаскесінің сызбасы болып табылады, рельефтің ерекшеліктерін, табиғи (өсімдіктер, ормандар, шалғындар) және жасанды объектілерді (ғимараттар, құрылыстар, инженерлік коммуникациялар) көрсетеді, әдетте 1:500-ден 1:10000-ға дейін орындалады. Топотүсірілім жергілікті жердің ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді және… Continue reading Топографиялық түсірілім

Инженерлік желілерді түгендеу

КАЗГИСА компаниясы инженерлік желілерді түгендеу қызметтерін ұсынады: Қаланы инженерлік қамтамасыз ету оның инфрақұрылымының маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. Инженерлік қамтамасыз ету жүйелері бас құрылыстардан (сумен жабдықтау, кәріз және жылумен жабдықтау желілеріндегі сорғы станциялары; жылумен жабдықтау желілеріндегі орталық және бақылау-тарату пункттері; газбен жабдықтау желілеріндегі қысымды трансформациялауға арналған газ тарату пункттері; Электрмен жабдықтаудың тарату пункттері және… Continue reading Инженерлік желілерді түгендеу