Жерді пайдалану мониторингі

Жердің мемлекеттік мониторингі олардың жай-күйі мен пайдаланылуын бақылау жүйесін білдіреді. Мониторинг процесінде қызметі жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының негізделген басқару шешімдерін қабылдауы үшін қажетті мәліметтер жиналады. Бұл мәліметтер сондай — ақ жер учаскелерінің құқық иеленушілеріне-меншік иелеріне, жер пайдаланушыларға, жер иеленушілерге және жер жалдаушыларға осы учаскелерді шаруашылық немесе жеке мақсаттарда пайдалану жөнінде шешімдер қабылдау үшін қажет.

Жердің мемлекеттік мониторингі-жердің жай-күйі туралы, олардың сандық және сапалық сипаттамалары, оларды пайдалану және топырақ құнарлылығының жай-күйі туралы дұрыс ақпарат алуға бағытталған байқаулар, бағалау және болжау жүйесі.

Жер мониторингі (бұдан әрі-ЖМ) ҚР барлық аумағында жүзеге асырылады, ол меншік нысанына және онда жүзеге асырылатын шаруашылық жүргізу нысанына қарамастан барлық жерді қамтиды. ЖМ процесінде келесі міндеттер шешіледі:

Жердің жай-күйінің өзгеруін уақтылы анықтау, осы өзгерістерді бағалау және болжау, жерге теріс әсердің алдын алу, осындай әсердің салдарын жою туралы ұсыныстар әзірлеу;

Мемлекеттік билік органдарын мемлекеттік жер қадағалау жөніндегі өкілеттіктерді іске асыруды қоса алғанда, осы органдардың жер қатынастары саласындағы өкілеттіктерін іске асыру мақсатында жердің жай-күйі бөлігінде қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету (оның ішінде жер қатынастары объектілеріне әкімшілік зерттеп-қарау жүргізу үшін);

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын осы органдардың жер қатынастары саласындағы, оның ішінде муниципалдық жер бақылауы жөніндегі өкілеттіктерін іске асыру мақсатында жердің жай-күйі бөлігінде қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;

Заңды тұлғаларды, жеке кәсіпкерлерді, азаматтарды жердің жай-күйі бөлігінде қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпаратпен қамтамасыз ету.