Геодезиялық пункттерді зерттеу

 • Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Геодезиялық және нивелирлік желілерінің пункттері мен белгілерін тексеру және қалпына келтіру олардың жергілікті жерде сақталуын тексеру және топографиялық, геодезиялық және инженерлік−іздестіру жұмыстарын, сондай-ақ спутниктік анықтамаларды орындау кезінде елдің халық шаруашылығы мен қорғанысы мүддесінде пайдалану үшін жарамды күйде ұстау мақсатында жүргізіледі.
 • Геодезиялық пункттерді зерттеу бойынша далалық жұмыстар жергілікті жерлердегі пункттерді іздестіруден және олардың орталықтарының, белгілерінің, бағдарлық пункттерінің (ЖБШ) және сыртқы жай-күйін белгілеуден тұрады рәсімдеу.

Геодезиялық пункттерді қалпына келтіру олардың орталықтарын, белгілерін, ЖБШ және сыртқы безендірілуін Мемлекеттік Геодезиялық желіні құру туралы қолданыстағы нормативтік−техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес келтіру үшін қажетті барлық жұмыстарды орындауды көздейді.
Жоғалғандардың орнына жаңа геодезиялық пункттерді анықтау
пункттерді қалпына келтіру жөніндегі жұмыстардың құрамына кірмейді және қажет болған жағдайда мемлекеттік геодезиялық желі пункттерінің қоюлануы сияқты ерекше тапсырма бойынша орындалады.

Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында орындалған жұмыстар

Объектіде келесі жұмыстар орындалды:

 • Мемлекеттік геодезиялық желі пункттерін зерттеу;
 • Мемлекеттік нивелирлік желі белгілерін тексеру.

III, IV сыныпты триангуляция пункттері мен нивелирлеу белгілерін тексеру кезінде объектінің шекарасы шегінде орналасқан геодезиялық желілер туралы мәліметтерді және өткен жылдардағы пункттер мен нивелирлік белгілерді тексеру материалдарын қамтитын материалдар пайдаланылды.

Осы материалдар бойынша барлық геодезиялық пункттер топографиялық карталарға түсірілді, ал олардың техникалық деректері (пункттің Атауы, Сыныбы, белгінің типі мен биіктігі, орталықтың типі, марканың нөмірі) геодезиялық пункттерді зерттеу карточкаларына жазылды.

Геодезиялық пункттері бар топографиялық карталар және техникалық деректері бар зерттеу карточкалары далалық жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылды.

Триангуляция пункттерін тексеру мынадай ретпен орындалды:

 • Жергілікті жерде сақталған сыртқы белгілері бойынша және Garmin Montana 700i навигациялық спутниктік қабылдағыштарының көмегімен масштабы 1: 100 000 топографиялық карталарды пайдалана отырып, жергілікті жердегі пункттерді табу;
 • Пункттерді тексеру және орталықтың сыртқы белгісі мен жоғарғы маркасының сақталу дәрежесін, сыртқы безендірілуін, бағдарлық пункттерді анықтау;
 • Сақталған орталықтардың маркаларын суретке түсіру;
 • Пункттерді зерттеу нәтижелері бойынша есептік құжаттаманы өңдеу және ресімдеу.

Әрбір сақталған геодезиялық пунктті тексеру кезінде бағдарлық пункттердің сақталуы, олардың орталықтарының және тану бағаналарының жай-күйі тексерілді.

Пункттің жай-күйін сипаттайтын барлық мәліметтерді Орындаушы “геодезиялық пунктті зерттеу және қалпына келтіру карточкасына”енгізеді.

Мемлекеттік нивелирлік желі белгілерін тексеруге I, II, III және IV сыныптарды нивелирлеу жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына дәлме — дәл жауап беретін топырақты реперлер, ГТНП (МҒТА) – 03-002-07 жатады. Астана, 2007 ж.,

Геодезиялық және нивелирлік желілер пункттерін зерттеудің жалпы нәтижелері:

 • Тексерілген 52 триангуляция пунктінен 7 пункт жоғалды;
 • Тексерілген 811 нивелирлеу белгілерінің 211-і табылған жоқ, 55 белгі жоғалды.

Тексеру бойынша дала жұмыстары аяқталғаннан кейін тапсыруға ұсынылды:

 • Әрбір сақталған пунктке толтырылған геодезиялық пункттерді зерттеу карточкалары;
 • Триангуляция пункттері орталықтарының маркаларының фотосуреттері;
 • Мемлекеттік геодезиялық желі пункттерін жоғалту туралы актілер;
 • Мемлекеттік нивелирлік желінің жоғалу актілері және жойылмаған белгілері;
 • Сақталған және жоғалған пункттері мен белгілері бар геодезиялық пункттерді, нивелирлік белгілерді орындалған зерттеу схемалары;
 • Орындалған жұмыстар туралы қысқаша есеп.