Карта қызметтері (геопорталдар)

ГЕОПОРТАЛ-бұл геодеректер, Ақпарат және Геосервис платформасы

ГЕОПОРТАЛ КЕЛЕСІ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНАДЫ:

 • Растрлық, векторлық қабаттарды көрсету;
 • Деректерді іздеу және картографиялық визуализация;
 • Үлкен көлемдегі деректерді жинау және сақтау;
 • Деректерді сыртқы жүйелерден геопортал дерекқорына түрлендіру

ГЕОПОРТАЛДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

 • Халық үшін ашық бөлік
 • Қызмет бабында пайдалану үшін жабық бөлік

Халыққа арналған Ашық карта

халықтың, атап айтқанда, өңірде өткізілетін жер сауда-саттықтары, бос жер учаскелері, сондай-ақ жалпыға қолжетімді қала құрылысы регламенттері (бас жоспар, қызыл сызықтар, егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары және басқалар) туралы хабардар болуын арттыру үшін қызмет етеді.

Келесі деректерді қамтиды:

 • Жер сауда-саттығы
 • Ұйымдар анықтамалығы
 • Бас жоспарлар, ЕТЖЖ және т. б.
 • Құқық бұзушылық картасы
 • Бос жер телімдері
 • Кезекші карта
 • (қызмет бабында пайдалану үшін )

тек қызметтік пайдалану үшін қол жетімді атрибутивті және кеңістіктік деректерді қамтиды.

Күту картасының қабаттары үнемі кеңейтіліп отырады
картографиялық мәліметтер тізімі:

 • Бас жоспарлар
 • Жер қатынастары бөлімі (бос ҚҚ)
 • Адрестік жоспар (өзекті адрестеу мен векторлық мәліметтерді көрсету)
 • Инженерлік желілер
 • Сәулет құрылыстары
 • Елді мекендер, аудандар, облыс шекараларының гидрографиясы
 • Мекенжай массивтерінің шекаралары
 • Егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары
 • Функционалдық аймақтар
 • Көше-жол желісі және басқалар

Орындалған жобалар