Кең таралған пайдалы қазбалар мониторингі

Мониторингтің бұл түрі жер қойнауын пайдаланудың нақты ауданын анықтауға және белгілі бір кезеңдегі топырақ алу көлемін есептеуге бағытталған. Мониторинг кеңістік рұқсаты 1 м кем емес ЖҚЗ материалдары бойынша және стереотүсірілім арқылы алынған материалдар бойынша жүргізіледі.