Топографиялық түсірілім

Топографиялық түсірілім дегеніміз не және ол не үшін қажет?

Топотүсірілім-жер учаскесінің топографиялық картасын немесе жоспарын жасауға мүмкіндік беретін геодезиялық жұмыстар кешені. Мұндай жоспар жер учаскесінің сызбасы болып табылады, рельефтің ерекшеліктерін, табиғи (өсімдіктер, ормандар, шалғындар) және жасанды объектілерді (ғимараттар, құрылыстар, инженерлік коммуникациялар) көрсетеді, әдетте 1:500-ден 1:10000-ға дейін орындалады.

Топотүсірілім жергілікті жердің ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді және одан әрі жер асты және жер үсті жұмыстарын жүргізу үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді және:

  • Құрылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу үшін;
  • Учаскені бөлуге арналған жобалау құжаттамасын жасау кезінде;
  • Учаскенің ауданы мен шекарасы бойынша құжаттарды ресімдеу кезінде;
  • Қайта жоспарлауға рұқсат алу үшін.

Топографиялық түсірілім дегеніміз не және ол не үшін қажет?

Топотүсірілім-жер учаскесінің топографиялық картасын немесе жоспарын жасауға мүмкіндік беретін геодезиялық жұмыстар кешені. Мұндай жоспар жер учаскесінің сызбасы болып табылады, рельефтің ерекшеліктерін, табиғи (өсімдіктер, ормандар, шалғындар) және жасанды объектілерді (ғимараттар, құрылыстар, инженерлік коммуникациялар) көрсетеді, әдетте 1:500-ден 1:10000-ға дейін орындалады.

Топотүсірілім жергілікті жердің ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді және одан әрі жер асты және жер үсті жұмыстарын жүргізу үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді және:

  • Құрылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу үшін;
  • Учаскені бөлуге арналған жобалау құжаттамасын жасау кезінде;
  • Учаскенің ауданы мен шекарасы бойынша құжаттарды ресімдеу кезінде;
  • Қайта жоспарлауға рұқсат алу үшін.